Content and Language Integrated Learning

27.11.2020

Workshop je zaměřen na metodologii CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů (více informací o metodě najdete na stránkách Metoda CLIL). Účastníci se nejprve seznámí s principy CLILu, jeho různými podobami a výhodami i možnými výzvami, které tento typ výuky přináší. CLIL si v následném bloku zažijí z perspektivy žáků, a to jak v rámci souvislých vyučovacích hodin CLIL, tak i celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty ZŠ. Na těchto činnostech budou demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory (scaffoldingu). Jazykový scaffolding pomáhá žákům porozumět obsahu a aktivně se účastnit hodiny CLIL, přestože je vedena prostřednictvím cizího jazyka.

Rámcový program workshopu:

  1. Metodický úvod do problematiky (videoukázky z hodin CLIL, prezentace)
  2. Ukázka celé vyučovací hodiny CLIL a následná reflexe (zážitkové učení, bezprostřední reflexe zkušenosti, diskuze)
  3. Ukázky aktivit CLIL napříč předměty a ročníky ZŠ (aneb aktivity CLIL na vlastní kůži, zážitkové učení, reflexe)
  4. Strategie a metody výuky vhodné pro CLIL (skupinová práce, tvorba myšlenkové mapy, sdílení, shrnutí formou prezentace)
  5. Scaffolding neboli podpůrné strategie (prezentace s ukázkami dobré praxe)
  6. Příprava vlastních jazykových sprch pro hodiny CLIL (práce ve dvojicích, prezentace ostatním účastníkům)
  7. Doporučení pro zavádění CLILu do praxe (prezentace o základních krocích, které je třeba provést, rozhodneme-li se pro systematické zavádění CLIL)