SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Nejvíce se v současné době věnuji lektorování. Lektoruji semináře, školení a workshopy týkající se výuky a vzdělávání, většinou v ČR a párkrát do roka i mimo ni (Francie, Itálie, Slovensko, Švédsko, Anglie). Mým prvním a největším tématem je bilingvní výuka (a CLIL, což je jeho obdoba pro běžné školy) a výuka žáků s odlišným mateřským jazykem. To mě ale časem přivedlo k dalším tématům jako inkluze, rozvoj tvořivého myšlení, hra jako metoda výuky a obecně inovace ve vzdělávání. Spolupracuji s ITC International, s Educentrem, s MŠMT, Národním pedagogickým institutem, Ústavem jazykové odborné přípravy UK a dalšími regionálními institucemi, které se věnují dalšímu vzdělávání učitelů. Učím několik kurzů na Pedagogické fakultě UK: Encouraging Creative Thinking Inclusive Education and Multiculturalism, dále inkluzivní pedagogiku a obecnou didaktiku.

TVORBA MATERIÁLŮ 

Lektorskou činnost kombinuji s prací "u klávesnice". Nejčastěji tvořím výukové materiály pro výuku cizích jazyků. Občas mě okolnosti přivedou k napsání odborného článku, například o skupinových reflexích a jak a komu mohou pomoci ve školách (k přečtení zde). V karanténě jsem pracovala na překladu knížky "Child-Centered, Democratic Preschool Classroom", která je skvělá pro učitele a rodiče dětí 0-6 let a je zdarma k dispozici na stránkách Step by Step. Doposud nejnáročnějším psaním pro mě byla monografie CLIL-inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků, kterou jsme vydaly ve spolupráci s Bárou Benešovou v roce 2015. Poslední článek o tandemové výuce vysokoškolských pedagogů a učitelů ze základních škol byl vydán v lednu 2023 v Pedagogické orientaci a je v přečtení zde.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Do třetice pracuji v rozvojových projektech, obvykle těch, co se zaměřují na vzdělávání. V roce 2021 jsme zakončili tříletý projekt Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání, který se zaměřoval na propojení teorie a praxe na PedF UK, mentoring a podporu formativního hodnocení. Poté jsme navázali projektem SPIN - Inovace a Spolupráce, který podpořila Nadace České Spořitelny, a jejímž hlavním cíle je opět propojit teorii a praxi na PedF UK a podpořit tandemovou výuku ve vysokoškolských kurzech (rozhovor o projektu zde). Jsem zapojena do pracovní skupiny MŠMT, která se věnuje implementaci reformy vzdělávání učitelů, konkrétně se zaměřujeme na zkvalitňování praxí a spolupráci s provázejícími učiteli. Jsem také aktivní v Komunitě vzdělavatelů budoucích učitelů. Ve spolupráci s Učitelnicí natáčíme webináře o inovativních výukových metodách.