SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Nejvíce se v současné době věnuji lektorování. Lektoruji semináře, školení a workshopy týkající se výuky a vzdělávání, většinou v ČR a párkrát do roka i mimo ni (Francie, Itálie, Slovensko, Švédsko, Anglie). Mým prvním a největším tématem je bilingvní výuka (a CLIL, což je jeho obdoba pro běžné školy) a interkulturní vzdělávání. To mě ale časem přivedlo k dalším tématům jako inkluze, rozvoj tvořivého myšlení, hra jako metoda výuky a obecně inovace ve vzdělávání. Spolupracuju s ITC International, s Educentrem, s MŠMT, Národním pedagogickým institutem, Ústavem jazykové odborné přípravy a jinými podobnými regionálními institucemi, které se věnují dalšímu vzdělávání učitelů. Učím několik kurzů na Pedagogické fakultě UK: Encouraging Creative and Innovative Thinking, Inclusive Education and Multiculturalism a CLIL. 

TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ 

Lektorskou činnost kombinuju s prací "u klávesnice". Nejčastěji tvořím výukové materiály pro výuku cizích jazyků. Občas mě okolnosti přivedou k napsání odborného článku, naposledy o skupinových reflexích a jak a komu mohou pomoci ve školách (k přečtení zde). V jarní karanténě jsem pracovala na překladu knížky "Child-Centered, Democratic Preschool Classroom", která je skvělá pro učitele a rodiče dětí 0-6 let a je zdarma k dispozici na stránkách Step by Step. Doposud nejnáročnějším psaním pro mě byla monografie CLIL-inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků, kterou jsme vydaly ve spolupráci s Bárou Benešovou v roce 2015. Aktuálně vzniká článek k tandemové výuce vysokoškolských pedagogů a učitelů ze základních škol, který vyjde letos v Pedagogické orientaci.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

A protože moje celoživotní specialita je "sedět na více židlích" , tak do třetice pracuji v rozvojových projektech, obvykle těch, co se zaměřují na vzdělávání. V roce 2021 jsme zakončily tříletý projekt Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání, který se zaměřoval na propojení teorie a praxe na PedF UK, mentoring a podporu formativního hodnocení (mé nové oblíbené téma). Nově volně navazujeme s projektem SPIN (Inovace a Spolupráce), který podpořila Česká Spořitelna, a jejímž hlavním cíle je opět propojit teorii a praxi na PedF UK a podpořit tandemovou výuku ve vysokoškolských kurzech (rozhovor o projektu zde). Jsem zapojena do pracovní skupiny MŠMT, která se věnuje implementaci reformy vzdělávání učitelů, konkrétně máme na starost zkvalitňování praxí a spolupráce s provázejícími učiteli.