Rozvoj tvořivého myšlení napříč předměty

05.03.2020

Současná doba si žádá nových přístupů, alternativních řešení i schopnost adaptovat se na nové podmínky. K tomu všemu je zapotřebí, aby byli žáci schopni tvořivého myšlení. Tvořivé myšlení nutně neznamená úsilí o to, aby se děti v budoucnu realizovaly v uměleckých profesích, ale spíš aby byly schopné rychle reagovat na změny a nehroutily se z nich. A dnešní koronavirová doba ukazuje, jak moc je to důležité. Pojem tvořivé myšlení je však velmi široký, a proto bývá někdy problém představit si pod ním konkrétní činnosti. Tento seminář nabídne inspiraci, jaké konkrétní strategie, metody výuky či aktivity ve výuce použít, pokud se rozhodneme u našich žáků tvořivé myšlení systematicky rozvíjet.

Rámcový program semináře:

  1. Klíčové kompetence pro život ve 21. století
  2. Tvořivé myšlení - co to je a jak se projevuje?
  3. Úkoly různé kognitivní náročnosti a tzv. "dobré otázky"
  4. Kreativní škola: Videoukázka ze školy uplatňující přístup Inquiry-based learning
  5. Cvičení na rozvoj divergentního myšlení
  6. Rozvíjení tvořivého myšlení ve škole - ukázky výukových metod