Zavádění formativního hodnocení

23.11.2022

Inovace výukových metod vyžaduje také obvykle zásadní změnu našeho přístupu k hodnocení žáků. Cílem první části je představit, co formativní hodnocení znamená, jak se odlišuje od hodnocení sumativního a jakých podob může ve třídě nabývat. Budeme také diskutovat, jak učitel pozná, že formativní hodnocení již uplatňuje, aniž by tento pojem používal. Představíme si cíle formativního hodnocení a jeho hlavní principy, kterým se budeme postupně věnovat v rámci semináře. Procvičíme si popisnou zpětnou vazbu a vyzkoušíme si formulovat sady kritérií. Účastníci si ze semináře odnesou celou řadu konkrétních metod a technik, které mohou ihned využít ve své výuce. Tento kurz je akreditován MŠMT a je možné ho hradit ze "šablon".

Rámcový program semináře a metody:

1. Pojem formativní hodnocení (prezentace)

2. Provázanost cílů, výukových metod a výstupů (příklady z praxe)

3. Práce s chybou a popisná zpětná vazba (hraní v rolích)

4. Tvorba a využívání kritérií pro hodnocení pokroku žáků (dílna)

5. Hodnocení jako společný podnik všech zapojených (prezentace, příklad z praxe)

6. Výukové metody a techniky podporující formativního hodnocení (ukázky dobré praxe opřené o fotografie a videa)