Hry ve výuce cizích jazyků

07.03.2020

Cílem workshopu je seznámit účastníky s různorodými typy her, které se hodí pro výuku cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. V úvodu se budeme krátce věnovat přínosům hry jako metody výuky. Poté si herní aktivity rozdělíme dle cíle, který nám pomáhají v hodinách cizího jazyka plnit. V hlavní části workshopu pak účastníci zažijí vybrané hry na vlastní kůži a budou reflektovat, do jaké míry mohou danou aktivitu použít ve vlastní výuce. V závěru bude vymezen prostor pro sdílení vlastních nápadů a zkušeností a vzájemnou inspiraci. Pracovním jazykem bude čeština, ukázky budou prezentovány na příkladu angličtiny. Všechny hry lze nicméně snadno adaptovat do jiných cizích jazyků. V rámci osmihodinnového  semináře si vyzkoušíme přes 30 herních aktivit.

Rámcový program workshopu:

1. Pozitiva využívání her v didaktice cizích jazyků (think-pair-share, diskuze)

2. Typy herních aktivit dle jejich cíle (brainstorming, prezentace)

  • Hry pro zahřátí na začátku hodiny
  • Hry podporující brainstorming a otevřené úkoly
  • Hry na procvičení a opakování slovní zásoby
  • Hry na upevnění gramatických struktur
  • Hry na podporu práce s technologiemi

3. Hry pro různé typy žáků dle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence (zážitkové učení, reflexe)

4. Sdílení vlastních nápadů a zkušeností (diskuze ve skupinách)