Aktivizační metody na začátek hodiny

04.03.2020

Prvních pár minut vyučovací hodiny je klíčových pro všechny další její části a podmiňují, do jaké míry se žáci zapojí a zdali s námi budou i nadále spolupracovat či nikoli. Cílem webináře je objevit, co hraje roli v probouzení vnitřní motivace žáků, a poté na vlastní kůži vyzkoušet dvanáct aktivizačních metod. Budou prezentovány činnosti, které lze adaptovat pro různé předměty druhého stupně a které lze využít jak v prezenční, tak i v online výuce. Nebudou chybět ani tipy na online aplikace pro učitele, jež podporují zapojení žáků právě v úvodní části hodiny.