Práce s heterogenní třídou

04.09.2020

V současné době je každá třída heterogenní, záleží jen na tom, jak moc velké rozdíly se mezi žáky objevují. Každé dítě je něčím specifické, má jiné zájmy, učební styl, a tudíž i potřeby. Tradiční frontální výuka (na druhém stupni stále hojně uplatňovaná) předpokládá, že většina žáků preferuje auditivní učební styl a má lingvistickou a logicko-matematickou inteligenci. Úkolem nás učitelů je především hledat možnosti, jak rozvíjet také žáky, kteří patří k jiným než výše uvedeným skupinám (např. potřebují být v pohybu, učí se nejvíce prostřednictvím diskuze nebo preferují činnostní učení, tzv. learning by doing). 

O individualizaci a diferenciované výuce slýcháme často, ne vždy je však objasněno, jakých podob mohou takové pojmy nabývat ve školní praxi. Důvodem je nejspíše to, že cest je velmi mnoho. Tento workshop bude proto věnován rozmanitosti strategií a metod výuky, které se pro heterogenní třídu hodí. V úvodní části budeme diskutovat, co rozdíly mezi žáky způsobuje, hlavní část pak bude věnována postupům, které nám pomáhají vyrovnat se s rozmanitými rozdíly a vytváří prostředí, v němž se učí a rozvíjí všichni žáci. U každé strategie budou sdíleny konkrétní tipy a nápady do výuky, ať už skrze videa nebo bezprostřední zážitek s danou metodou v rámci workshopu. Poté budeme hledat argumenty, proč je daný přístup pro heterogenní třídu vhodný a co konkrétně učiteli i žákům přináší za pozitiva. 

Rámcový program workshopu:

  1. Heterogenní třída aneb co způsobuje rozdíly mezi žáky
  2. Rozmanitost metod, aktivit i způsobu hodnocení
  3. Otevřenost úkolů a otázek
  4. Flexibilita
  5. Kooperativní výuka
  6. Rozvoj metakognitivních strategií
  7. Formativní hodnocení jako přístup, který umožňuje žákům dostat se na své maximum
  8. Závěrečná diskuze a akční plán (co z viděného a zažitého použiji ve vlastní výuce)